Frakta gods på fartyg

Frakta gods på fartyg

Det är via godshamnar världen över och enorma lastfartyg som vi kan få ta del av en stor del av de varor vi konsumerar och behöver. Frakt till sjöss är helt enkelt det mest kostnadseffektiva transportsättet och det är egentligen bara när en transport ska gå väldigt fort eller när det gäller små kvantiteter som flyg är ett bättre alternativ för transporter mellan platser som inte är förbundna med varandra på ett smidigt sätt genom vägar. En stor del av allt gods som kommer till våra hamnar säljs sedan av stora företag, till exempel livsmedelskedjor. Även du som privatperson kan dock skicka saker som fartygsgods och det är framförallt det som vi kommer att skriva om i den här texten.

Det lönar sig att frakta tungt

Båtfrakt skickas i containrar

Om du hittar till exempel en bra miljöbil 2018 som är rolig att köra men inte kan köpa den i landet där du befinner dig kan du själv importera bilen. Det är dock vanligare att privatpersoner genomför bohagsflyttar med hjälp av sjöfrakt. Eller att man köper till exempel elektronik i syfte att sälja varorna med förtjänst i ett annat land. När du flyger beräknas priset per kilo. Vid båtfrakt är det istället volymen som är det intressanta och du betalar per kubikmeter. Det är därför det lönar sig att frakta framförallt tunga saker på båtar.

Det krävs en del pappersarbete

Många vill öka frakten på havet eftersom det kan vara mer miljövänligt än att frakta gods på lastbil eller flyg. Om du som privatperson vill skicka saker från eller till ett land utanför EU måste försändelsen tulldeklareras och du kan behöva betala skatt. Beroende på vilka länder som är inblandade varierar kraven. Ofta kan företaget som transporterar godset även hjälpa till med allt pappersarbete. Det kan bli väldigt dyrt om man slarvar med denna detalj.

noteblog