Båtliv och miljön

Båtliv och miljön

 

Att äga en båt innebär inte bara frihet och öppet hav utan det betyder också att man behöver ta ett stort ansvar för att inte låta sin båt förstöra miljön. Förr i tiden trodde man att havet var oändligt och kunde sluka allt slags avfall och skräp. Både fritidsbåtar och handelsfartyg tömde ut olja och toalettavfall rakt ut i sjöar och hav utan att tänka på det och alla sopor åkte över bord. Idag vet man bättre och det finns en rad regler och lagar som reglerar exakt vad man kan och inte kan släppa ut i vattnet.

Sverige är praktiskt taget en halvö med en lång kustlinje och inne i landet finns många sjöar och vattendrag. För att kunna bevara vår vackra kust och skärgård samt våra insjöar är det viktigt att alla som nyttjar sjön tänker på att göra det på ett så miljövänligt sätt som möjligt. Sjöar och hav kan innebära känsliga miljöer med många olika arter som kan störas av båttrafik så det är viktigt att följa de regler som finns vad gäller till exempel fart och ankring.

Den myndighet i Sverige som ser till att miljöregler efterföljs är Transportstyrelsen med sin avdelning Sjöfartsverket. Transportstyrelsen tillsammans med andra branschorganisationer ser till att ständigt jobba för att minska påverkan från båtliv i våra sjöar och hav. Detta genom lagar, regler och rekommendationer.

Som båtägare kan du göra mycket för att minska din påverkan på miljön. Du kan göra det genom att till exempel välja ett miljövänligare drivmedel eller att måla båtens skrov med en giftfri färg. Om du är intresserad av att veta mer om hur du kan minska din båts påverkan på miljön kan du kontakta Transportstyrelsen för mer information.

noteblog